برچسب - شرکت آترا

اختراع شرکت آترا

اختراع های ثبت شده توسط اعضا شرکت

اختراع های ثبت شده توسط اعضاء شرکت آترا:

متخصصین شرکت آترا در راستای انجام فعالیت های تحقیقاتی و دانشگاهی خود تابحال موفق شده اند سه عنوان اختراع در زمینه مهندسی مکانیک در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسانند.
 1. طراحی و ساخت موتور پیشرانش بدون قطعه متحرک به شماره ثبت اختراع 71622
 2. کنترل گشتاور اعمالی بر پیچ با استفاده از پین برشی مربعی به شماره ثبت 62300
 3. مهار­کننده صفحه­ای نیروی پیچشی، به شماره ثبت 6605
 
ثبت اختراع اعضا شرکت آترا
ثبت اختراع اعضا شرکت آترا
ادامه مطلب...
مقالات بین المللی شرکت آترا

مقالات ISI چاپ شده توسط اعضای شرکت

مقالات ISI چاپ شده توسط اعضای شرکت:

اعضای شرکت فنی مهندسی و تحقیقاتی آترا علاوه بر فعالیت های صنعتی در عرصه علم و فناوری نیز حضور چشمگیری داشته اند. به گونه ای که در زمینه های تخصصی فعالیت شرکت مقالات بارزشی در مجلات معتبر بین المللی (مقالات ISI) به چاپ رسانده اند. برخی از این مقالات ISI به شرح زیر می باشند:
 1.  Utilization of waste heat from a HCCI engine in a tri-generation system, Energy, Sarabchi, Elsevier, 2012
 2.  Parametric investigation and thermo-economic multi-objective optimization of an ammonia water power/cooling cycle coupled with an HCCI engine. Sarabchi. Energy. Elsevier. 2014
 3. Thermo economic evaluation of oxy fuel combustion cycle in Kazeroon power plant considering enhanced oil recovery revenues. Sarabchi. Journal of Central South University. Springer. 2013
 4. A Study on Hot Working and Frictional Behavior of 6082 Aluminum Alloy During Hot Forming Using Pressure Tests and Finite Element Simulation. Barooghi Bonab, Babak. Halimy H. Transactions of FAMENA, 2015
 5.  A new 2D model to predict the performance of an ejector refrigeration cycle. soroureddin, Journal of power and energy. Elsevier. 2012
 6. Thermodynamic analysis of employing ejector and organic Rankine cycles for GT-MHR waste heat utilization; a comparative study, soroureddin, Energy conversion and management. Elsevier. 2012
 7. A novel hybrid GAX-Ejector absorption refrigeration cycle with an air-cooled absorber, soroureddin. Journal of exergy. Elsevier. 2011
 8. A comparative study on the gax based absorption refrigeration systems: SGAX,GAXH and GAX-E, Applied Thermal Engineering. soroureddin. Applied Thermal  Engineering. Elsevier. 2012
 
ادامه مطلب...