مقالات ISI چاپ شده توسط اعضای شرکت

مقالات بین المللی شرکت آترا

مقالات ISI چاپ شده توسط اعضای شرکت

مقالات ISI چاپ شده توسط اعضای شرکت:

اعضای شرکت فنی مهندسی و تحقیقاتی آترا علاوه بر فعالیت های صنعتی در عرصه علم و فناوری نیز حضور چشمگیری داشته اند. به گونه ای که در زمینه های تخصصی فعالیت شرکت مقالات بارزشی در مجلات معتبر بین المللی (مقالات ISI) به چاپ رسانده اند. برخی از این مقالات ISI به شرح زیر می باشند:

  1.  Utilization of waste heat from a HCCI engine in a tri-generation system, Energy, Sarabchi, Elsevier, 2012
  2.  Parametric investigation and thermo-economic multi-objective optimization of an ammonia water power/cooling cycle coupled with an HCCI engine. Sarabchi. Energy. Elsevier. 2014
  3. Thermo economic evaluation of oxy fuel combustion cycle in Kazeroon power plant considering enhanced oil recovery revenues. Sarabchi. Journal of Central South University. Springer. 2013
  4. A Study on Hot Working and Frictional Behavior of 6082 Aluminum Alloy During Hot Forming Using Pressure Tests and Finite Element Simulation. Barooghi Bonab, Babak. Halimy H. Transactions of FAMENA, 2015
  5.  A new 2D model to predict the performance of an ejector refrigeration cycle. soroureddin, Journal of power and energy. Elsevier. 2012
  6. Thermodynamic analysis of employing ejector and organic Rankine cycles for GT-MHR waste heat utilization; a comparative study, soroureddin, Energy conversion and management. Elsevier. 2012
  7. A novel hybrid GAX-Ejector absorption refrigeration cycle with an air-cooled absorber, soroureddin. Journal of exergy. Elsevier. 2011
  8. A comparative study on the gax based absorption refrigeration systems: SGAX,GAXH and GAX-E, Applied Thermal Engineering. soroureddin. Applied Thermal  Engineering. Elsevier. 2012

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *